JÖVŐKÉPÜNK

 

egy olyan ÓVODA, ahol családias hangulatú, érzelmileg meleg, biztonságos, egészséges környezetben otthonosan mozgó, eleven eszű, a művészetek iránt fogékony, tevékeny, kiegyensúlyozott emberkék élik boldog, élményekben gazdag, tevékeny gyermekkorukat. Ahol az óvodai élet mindennapjait az önfeledt játék, szabad tevékenység jellemzi. Értelmileg – érzelmileg kiegyensúlyozott, testileg fejlett, jól szocializált, a gyermekek nevelése zajlik az ennek megfelelően kidolgozott pedagógiai programunk alapján.

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT


Társadalmi szempontból óvodánk a jövő felnőtt közösségeinek megalapozó intézménye. Az óvodai nevelőmunka során ezért nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek életkorának megfelelően megalapozzuk azokat a jártasságokat, készségeket, amelyek a későbbi, iskolai munkaformához való alkalmazkodásban nélkülözhetetlenek. Kiemelt feladataink között tartjuk számon az emberi kapcsolatok építéséhez szükséges képességek megalapozását, a munkára nevelést, a szokásrendszerek kialakítását. Munkánk során nevelőtestületünk  az írott és íratlan pedagógus etikai normákat szem előtt tartja.