Ősz: szüret, kukoricatörés, Halloween, színházlátogatás

Tél: adventi készülődés, Mikulás érkezése, Luca-nap, Karácsony, Mackónap, Farsang

Tavasz: megemlékezés a március 15-i eseményekről, a víz világnapja, húsvéti locsolkodás, a Föld napja, Anyák Napja, madarak és fák napja

Nyár: gyerekhét (kirándulás, játszóház, rendőrségi vagy tűzoltósági bemutató, kézműves- és sportfoglalkozások), nagycsoportosok ballagása

 

 

Szükség esetén:
logopédia
gyógytestnevelés
egyéni kognitív fejlesztés
 
Választható foglalkozások:
úszás (középső- és nagycsoport)
zenés torna
néptánc
foci
egyházi ünnepekhez kötődő hittan

HETIREND

 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
szabad játék, tízórai szabad játék, tízórai szabad játék, tízórai szabad játék, tízórai szabad játék, tízórai
külső világ tevékeny megismerése testnevelés, úszás ének, zene, énekesjáték testnevelés rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
testnevelés   testnevelés külső világ mennyiségi, minőségi összefüggései testnevelés
verselés, mesélés verselés, mesélés verselés, mesélés verselés, mesélés verselés, mesélés

 

A hét minden napján választható tevékenységek: munka jellegű tevékenységek; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; verselés, mesélés; ének, zene, énekesjáték, gyermektánc; külső világ tevékeny megismerése.

 

NAPIREND

 

IDŐTARTAM  A TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE
07:00-09:00 Játék a csoportszobában, előkészületek a reggelihez,
munka jellegű tevékenységek (játékok elpakolása,
önkiszolgálás), folyamatos tízórai
09:00 – 10:30 Játék, tanulás, napi tervezett közös tevékenység, egyéni és mikrocsoportos fejlesztés, mindennapos testnevelés
10:30 – 11:45 Öltözködés, játék a szabadban, munka jellegű tevékenység, séta
11:45 – 12:45

Öltözködés, tisztálkodás, ebéd, tisztálkodás, készülődés a lefekvéshez
12:45 – 15:00 Pihenés, alvás, folyamatos ébredés, felkelés
15:00 – 15:30 Ébredés, öltözködés, uzsonna
15:30 – 17:00 Játék, egyéni és mikrocsoportos
fejlesztés, fakultatív programok

 

Az időkeret mindig a napi tevékenységhez igazodik, rugalmasan kezeljük.