Kissné Dropka Katalin

óvodavezető, óvodapedagógus, gyógypedagógus

Azért szeretem a hivatásomat, mert 30 év távlatából úgy gondolom, hogy pedagógiai munkánkkal, a gyermekek egyéni fejlődését támogatva nagyon szép eredményeket lehet elérni ebben a szenzitív időszakban. A szabad játékkal, mozgással, anyanyelv fejlesztésével, a kreativitás kibontakoztatásának elősegítésével az óvódáskor jó lehetőség a személyiségfejlesztésre! Csodálatos dolognak találom látni, hogy „Miből lesz a cserebogár?”!